top of page

Algemene voorwaarden cursussen en lessen Cadenza Theateropleidingen 2022/2023

 

 

1 Aanmelden

Om een cursus te volgen, vul je een aanmeldingsformulier in via onze website. Het deelnemen aan de activiteit is persoonlijk en niet overdraagbaar aan anderen. Je kunt beginnen met de cursus nadat je een bericht van plaatsing van ons hebt ontvangen (zie punt 2 'Plaatsing'). In een aantal gevallen is het mogelijk tussentijds in te schrijven voor een activiteit; je betaalt dan het resterende aantal lessen. Je aanmelding geldt voor het lopende schooljaar of zolang de activiteit duurt; voor een volgend schooljaar moet je opnieuw inschrijven.

 

2 Plaatsing

Na ontvangst van je volledig ingevulde aanmeldformulier krijg je zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval één week voor de start van de cursus een bericht van plaatsing. Als er niet direct plaats is in de door jou gewenste cursus (hij is vol, wordt uitgesteld of geannuleerd vanwege te weinig aanmeldingen) dan krijg je daar uiteraard ook bericht van. We informeren je dan ook over een alternatief.

 

3 Lestijd en uitval van lessen

Tijdens een lesjaar kunnen binnen een groep niveauverschillen ontstaan. Het is dan wellicht wenselijk om groepen opnieuw in te delen. Daardoor kan de groep, docent of lestijd veranderen. Het kan voorkomen dat de docent (bijvoorbeeld door ziekte) verhinderd is. Uiteraard zorgen we dan voor vervanging.

 

4 Betaling

4.1 Betaling in één keer of in temijnen

Bij een aantal cursussen kun je betalen in termijnen. Deze termijnen worden bij inschrijving van de cursus bekend gemaakt.

 

4.2 Betalingsverplichting

Door aanmelding voor een cursus ben je betalingsplichtig. De betalingsverplichting wordt aangegaan voor het totaal verschuldigde lesgeld. Als het lesgeld niet of niet tijdig is betaald, worden € 20,00 administratiekosten in rekening gebracht. Indien na herhaaldelijke aanmaning nog steeds niet aan de betalingsverplichting is voldaan, wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau. De eventuele incassokosten en wettelijke rente komen voor rekening van de betalingsplichtige.

 

5 Annulering en opzegging

5.1 Voortijdige beëindiging en tussentijds onderbreken

Door middel van je aanmelding bind je je voor de gehele duur van de cursus. Ook bij voortijdige beëindiging en tussentijds onderbreken blijft je betalingsverplichting voor de volledige prijs bestaan, ongeacht het aantal gevolgde lessen.

 

6 Privacy

Je gegevens worden vastgelegd in de ledenadministratie. Die gegevens worden gebruikt om je te informeren over zaken die van belang zijn voor je activiteit, de voortgang ervan of een vervolg erop. Je persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan anderen (derden). Wat betreft het gebruik van digitale media nemen wij de regels in acht van de Telecomwet inzake spamverbod. Het kan voorkomen dat in opdracht van Cadenza beeld- en geluidsopnamen van een activiteit worden gemaakt. Je mag altijd - zonder opgaaf van redenen - je medewerking daaraan weigeren. Uiteraard zullen we dit respecteren. Leerlingen die meewerken aan een presentatie en bezoekers van openbare evenementen, gaan akkoord met beeld- en geluidsopnamen door of in opdracht van Cadenza. Dit kan zijn tijdens de presentaties, bij repetities, backstage en in en om het CKC gebouw. Cadenza mag deze opnamen gebruiken in publicaties van of namens Cadenza zonder daarvoor enige vergoeding aan je verschuldigd te zijn. Cadenza kan het maken van beeld- en geluidopnamen door derden te allen tijde verbieden tijdens lessen en presentaties.

 

7 Nieuwsbrief

Na inschrijving voor een cursus ontvang je automatisch de Cadenza Nieuwsbrief op het ingevulde email-adres. De nieuwsbrief met alle nieuwtjes en de agenda ontvang je maximaal 12 x per jaar. Je kunt je op elk moment afmelden door onderin de nieuwsbrief op de betreffende link te klikken.

Wij doen uiteraard ons best om zorgvuldig te handelen, maar Cadenza kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het onjuist verzenden, ontvangen of verwerken van de e-mailberichten. Onverhoopte fouten in data en prijzen zijn voorbehouden.

 

8 Aansprakelijkheid

Cadenza is niet aansprakelijk voor diefstal van, schade aan en/of verlies van eigendommen van leerlingen.

bottom of page